fakta24

18. červen je datem, kdy se již tradičně lidé scházejí u Chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze, aby uctili památku výsadkářů, kteří provedli úspěšný atentát na Heydricha. Od deváté hodiny raní se v uzavřené ulici stavěli do dlouhé fronty zástupci všech možných institucí, spolků a politických stran. Jimi přinesené věnce pokryly celý chodník před chrámem v okolí pamětní desky.

V průběhu celého dne pak přicházeli jednotlivci zapálit svíčku a poklonit se památce výsadkářů a jejich odvaze. Ve večerních hodinách pak stranou pozornosti médií přinesli svůj věnec Ivo a Lucie doprovázeni přáteli, aby v rámci této komorní akce i oni v klidu a důstojně zavzpomínali na hrdinné výsadkáře a na jejich tragický osud.

Měli jsme tu čest být na místě také a zachytit objektivy fotoaparátů a kamer celou událost i atmosféru. Smutným úvodem setkání bylo zjištění, že všechny dopoledne přinesené věnce jsou (nejspíše pracovníky technických služeb) poskládány na jakousi kompaktní hromadu u zdi chrámu tak, aby byl zprůchodněn chodník. Dopolední pieta tedy nevydržela ani jeden celý den.

Respekt pro Policii České republiky

Protože se na místě nacházelo hned několik politických aktivistů a dalších veřejně známých a činných osob, bylo zprvu nepříjemným překvapením, že do středu skupinky účastníků pietního aktu napochodovali tři zakuklení policisté. Tito pánové však přišli sami za sebe vyjádřit svou poklonu výsadkářům. Zapálili svíčku, zasalutovali a v tichosti odpochodovali. Ostatní na místě je odměnili potleskem.

Video

Vlastnímu položení věnce předcházel krátký program. Daniel Landa zahrál refrén z nově připravované písně a JUDr. Miroslav Houška pohovořil o historii, kdy zmínil i pár ne tolik známých detailů z osudu výsadkářů.

Galerie

Atmosféru celé akce jsme se pokusili zachytit také na několika fotografiích. Za redakci fakta24 děkujeme, že jsme se mohli tohoto komorního setkání zúčastnit.

Nezapomeňte sdílet