fakta24

Dobrý den přátelé, je tomu už týden, co jsem se vrátil z oblastí zasažených tornádem v obcích Hodonín, Hodonín-Pánov, Lužice, Mikulčice a Moravské Nové Vsi.

A rád bych uvedl na pravou míru, jak a co je doopravdy a co naprostá lež… Informace byly získány od místních občanů, záchranářů, policistů, hasičů a samozřejmě od skvělých láskyplných dobrovolníků, bez kterých by se obyvatelé postiženích oblastí nemohli obejít…

Informaci o tornádu jsem nemohl zprvu uvěřit. Jel jsem si dál svým životem a byl si jist, že se o lidi postižené tornádem postará naše vláda, která (ne)chce za každou cenu pro české občany to nejlepší…

Seděl jsem v autě a znuděně projížděl facebook, až jsem narazil na FB skupinu „DOBROVOLNICKÁ POMOC PO BŘECLAVSKÉM TORNÁDU“ a následně mnoho dalších, ve které spousta lidí prosila či žádala o pomoc dobrovolníků, hlavně o klempíře a o každou ruku, jež by mohla být nápomocna v podávání latí, tašek, či dalších jiných materiálů k opravě poničených domů, životů a ostatních snů.

Po příjezdu jsem jen tupě zíral a nestačil se divit, tolik šílenství na tolika místech mne trhalo na kusy. Zprvu jsem předpokládal, že vláda České republiky sestaví krizový plán, podle kterého budou státní úředníci (1 prezident, 1 premiér, 200 poslanců, 300 – 600 jejich asistentů, dále 81 senátorů a tak cca 100 dalších jejich asistentů atd.) pracovat na vytvoření krizového plánu, který by zvládl zkoordinovat záchranné práce, okamžitou psychologickou i finanční pomoc a samozřejmě koordinaci dobrovolníků, pro co nejsnazší řešení pomoci tam, kde je zrovna třeba, pro zajišťování bezpečí postihnutých osob, dobrovolníků a dalších.

Dobrovolníků sem jezdí spousty ze všech míst České republiky i celého světa. Nejhorší to bylo hned po neštěstí, kde najížděli hordy aut lidí, jež chtěli za každou cenu pomoci a pod… Jenže bohužel v naší zemi takový štáb neexistuje, jež by mohl okamžitě reagovat, začít jednat, a informovat dobrovolníky (spodních 10 000 000 Čechů), či instruovat je tak, aby nepřekáželi při záchranných pracích AČR, Hasičských záchranných sborů a jednomu jedinému statikovy, který musel obcházet dům po domu sám a zjišťovat jejich stabilitu pro možnou hrozbu zavalení lidí kolem.

Jediné, co bylo krásně vidět, byla práce AČR neúnavných Hasičů, Policie, jež skvěle zajišťovala ochranu a hlavně práce dobrovolníků či dobrovolných profesionálních klempířů, zedníků a dalších, jejichž odměnou byly dobré skutky, kteří přijeli ze všech koutů České republiky, aby zcela zdarma a dobrovolně pomohli těm, na kterých nejvíce záleží… Jejich pomoc je, byla a bude naprosto úžasná, či přímo božská. Vládne mezi nimi přátelské pouto, láska, upřímnost i pokora… Nikdy jsem nic úžasnějšího neviděl ani nepoznal a dost mne všechno tam, co jsem s nimi zažil, změnilo a život tak nějak obrátilo cely vzhůru nohama…

Navštívil jsem všechna krizová centra všech postižených oblastí a byl v šoku, organizace dobrovolníků byla totálně chaotická. Vůbec nebyli v kontaktu s ostatními obcemi a žádostmi či poptávkami o ně, o nabízené ruce, kterých bylo, je a bude potřeba a na každém rohu…

Když jsem dobrovolně nabídl pomoc s organizací a komunikací skrze dobrovolníky na místě i přes sociální sítě či samotnými občany postižených obcí, tak si jen zapsali můj telefon a dál nejevili zájem… Nabízel jsem systém, který jsem chtěl s nimi za jednu noc vytvořit a pak následně realizovat…

Krom dobrovolnického krizového centra v Pánově!!, kde rozbili základnu dobrovolníci, kteří vše potřebné zajišťovali ze svých vlastních zdrojů:
tedy od pracovních strojů a jejich řidičů, kteří krom řízení pomáhali jak mohli, přes materiál a nářadí po zajištění sociálních a stravovacích služeb pro občany Pánova a dobrovolníky.

Mají můj velký dík za stravování či jinou pomoc a také za doplňovaní pohonných hmot do mého vozu, bez kterého bych nemohl týden v kuse vypomáhat, či převážet dobrovolníky ve všech zasažených oblastech, kde bylo zrovna potřeba.

Do této činnosti jsem se pustil dobrovolně, protože se na to mistři šmejdi, jež si říkají vláda, absolutně vybodli. Krom klasických záchranných prací AČR a IZS nikdo ze všech cca 700 úředníků nezplodil krizový plán, který mohl usnadnit logistiku a pomocné práce dobrovolníků, kteří chtěli zabránit hlavně psychické i fyzické újmě na zdraví zasažených i těch, kteří se na záchranných pracích a rekonstrukcích podíleli.

Jediné, na co se vláda zmohla, bylo vypuštění informací do médií, že na Hodonínsku není dobrovolníků potřeba a také se hlavně ti samí šmejdi snaží život dobrovolníků ještě více ztížit tak, aby přestali jezdit pomáhat zdarma úplně, či přestali dovážet potřebný materiál na vlastní náklady. Dokonce se snaží odstranit z vlakového nádraží v Hruškách lůžkový vlak pro cca 300 dobrovolníků.

Hlavním důvodem tohoto Hyenizmu je domluvit nejdražší firmy, které budou hrazeny z finančních darů od občanů ČR. Jenom proto, aby na tom mohli mistři politici vydělat. Neboť jak jsme si všichni mohli všimnout, tak dosavadní politická elita neudělá pro lid nic, dokud z toho nebude mít něco do kapsy. Např. jak jsme si mohli všimnout při mediální nákaze americkým covidem, kdy uzákonili prodej pouze ochr. pomůcek z jejich vlastních zdrojů, jen aby mohli beztrestně vydělávat na lidském strachu a utrpení.

A jsem si jist, že se snaží dobrovolníkům ztížit cestu a pobyt navíc ještě proto, aby se ostatní občané ČR nedozvěděli o jednom vyhozeném slovenském politikovi, který se přijel do zničených obcí rozbrečet a ještě tu navíc jeho bonz tým sháněl dítě, kterému by ten super politik zavázal ručičku a shodou náhod ho zabralo min. 50 kamer stejně jako při uprchlických neštěstí v mořské hloubce 20cm. Měl štěstí, že tu měl početnou ochranku, jinak by ho tu zlinčovali.

Ale není jediný, kdo si sem jezdí umazat boty, aby pak po hezkém a srdceryvném selfie nasedl do darovaného vozu od Škoda AUTO, které darovalo své vozy pouze úředníkům a pro občany zbyly jen ty od dobrovolných dárců…

Můžete si teď v duchu říkat, že tu vládne dvojí metr a nemýlíte se Dvojí metr tu opravdu funguje na celé čáře. Těm nejvlivnějším majitelům svých poškozených domovů byli dobrovolníci skrze krizová centra posíláni přednostně a naopak ti, kteří na tom byli daleko hůře, nedostali pomoc žádnou… Nebo ani nevěděli, že si o nějakou pomoc mohou zažádat…

Za tři dny občané ČR darovali na pomoc Hodonínsku cca 1 200 000 000,- Kč a za tři týdny nikdo z postižených obcí žádný dar krom 150 000,- Kč od neziskové organizace ADRA neviděl… Tak kde jsou?!, když tuto částku vybrali lidé pro lidi?Mluvil jsem s mnoha občany a někteří neviděli dary žádné, a ti, co byli pojištěni od všech možných pojišťoven, dostali z pojistky pouhých 40 % a dál nic, neboť se pojišťovny snažily různě obcházet smlouvy, nebo se bránily tím, že se pojištění netýká tornáda!! Asi úplně stejně jako, když moje maminka před 23 lety žádala od pojišťovny peníze na svou operaci, které nedostala, neboť by ji nemusela přežít.

Myslíte, že potřebujeme takovéhle lumpy ve vládě, kterým záleží více na bohatství, EU či USA, než na českých životech, přáních a snech?

Médiím nevěřte, jednají pro vyšší zájmy, než pro zájmy českého lidu. Na hodonínsku bude potřeba dobrovolníků minimálně ještě rok. Pokud byste rádi zaslali finanční dary, tak si udělejte na jeden den výlet a darujte je osobně. Jsme český lid, který si umí pomoci a poradit sám, bez žádných rozkazů a nařízení. Vláda umí naše peníze jen posílat neznámo kam, kupovat zbytečně předražené americké zbraně aj. a ohrožovat naši bezpečnost jenom proto, aby na našem strachu mohla pouze vydělávat…

Až půjdete k volbám, tedy pokud nedojde k převratu, tak volte ty, kterým záleží hlavně na životech českých občanů, jejich snech, lásce ke své vlasti a hlavně na bezpečí našich žen a dětí.

Děkuji za pozornost,
Jan Mikeš.

Nezapomeňte sdílet