fakta24

Video

K protestům proti nesmyslným nařízením vlády se připojují stále další a další podniky. Takto si své reklamní panely vyzdobila pizzerie v Praze na Kačerově.

Galerie

Fotky, obrázky, infografiky související s akcí. Obsah průběžně doplňujeme.

Parte

Zdá se, že se majitel pizzerie inspiroval mimo jiné i akcí Poukázání na zbytečné oběti Covid-19, kterou na Václavském náměstí realizovali Lucie a Ivo „hrdina“ Osovský.

K prostestům proti šikanózním nařízením vlády se připojuje stále více dalších a dalších podniků i jednotlivců. Budeme o nich průběžně na našem webu informovat.

PIZZA COMPANY

Pokud chcete pizzerii podpořit, zajděte si k nim koupit něco k jídlu. Jistě budou rádi.

www.pizzacompany.cz

Nezapomeňte sdílet