fakta24

Video

Naše video zachycuje incident z obce Kašperské Hory. Místní starostka nejprve vykázala zástupce politického uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci z města (stalo se ráno, není zachyceno na videu). Když neuposlechli její výzvu a rozložili si svůj stánek s peticí, zavolala si na pomoc hlídku Policie a také policistu v civilu. Co se dělo dál, můžete vidět na videu…

Stanovisko MVČR k petičním stánkům

Ve videu je zmiňováno stanovisko Ministerstva vnitra k petičním stánkům. Jedná se o tento dokument:

Rozhodnutí

V rámci řešení sporů ohledně výkonu práva petičního padlo i jedno velmi zajímavé rozhodnutí. Vydal ho Magistrát hlavního města Prahy. Ve videu je zmíněno. Citujeme z rozhodnutí:

Petiční právo je garantováno Listinou základních práv a svobod čl. 18 a provedeno zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petice může spočívat ve formulování určité žádosti návrhu nebo stížnosti a je možno se s ní obracet na všechny státní orgány ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Nelze však takto zasahovat do nezávislosti soudu, není také možné vyzývat k porušování ústavy, zákonů nebo základních práv a svobod zaručených Listinou základních práv a svobod. Výkon petičního práva je chráněn, nemůže mu v něm být nikomu bráněno a zároveň nikdo nesmí být pro jeho výkon postihován.

Petice sestavují fyzické osoby a mohou tak jednat i osoby právnické, pokud je to v souladu s cíli jejich činnosti. Petice je podepisována občany tak, že na podpisové archy, z nichž každý musí obsahovat dostatečné určení konkrétní petice, kromě svého podpisu uvedou i své jméno, příjmení a bydliště. Podpisy pod petici lze shromažďovat na každém veřejně přístupném místě, k čemuž není potřeba jakéhokoliv povolení státního orgánu, nesmí však docházet k omezení dopravy nebo k rušení veřejného pořádku.

Z uvedeného je zřejmé, že využití jakéhokoliv zařízení, postavení stolků s peticemi, různých propagačních materiálů umístěných na veřejném prostranství, nemůže být porušením zákona, z čehož pro zákon o pozemních komunikacích plyne, že se nevztahuje na zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním a na Listinu základních práv a svobod.

Celé znění rozhodnutí si můžete prohlédnout zde:

Nezapomeňte sdílet