fakta24

14. srpna1431, tedy před 590 lety, proběhla mezi Domažlicemi a Kdyní bitva, ve které husité porazili vojska čtvrté křížové výpravy. Před časem vyšla kniha Almanach Kalich, jejímiž spoluautory jsou Jaroslav Janovec, Miroslav Houška, Jan „Visáč“ Poklop a Daniel Landa. Mimo jiné obsahuje báseň Píseň vítězství, která bitvu popisuje a slavné vítězství připomíná.

Zpěv vítězství

L.P. 1431 vtrhla do Čech německá knížata, hrabata,
baroni a páni s lidmi císařskými.
Čtyřicet tisíc jezdců a devadesát tisíc pěších
prý bylo s nimi.

Položili se u Tachova a u Švamberka
a na 200 vsí Čechům vypálili.
Proti nim kněz Prokop Holý a Prokop Malý,
s tábory, sirotky a pražany vyrazili.

Husité byli pevné šíje, drsný lid,
jenž chtěl nepřátele české bít.
I v duši byli tvrdší nad ocel
a měli s sebou mnoho děl.

Ke křižákům se 14.srpna přiblížili,
mnoho z nich prý svým zpěvem poděsili.
Tak, že na útěk přes les u Domažlic se dali,
vozy, zbraně a šatstvo v ležení zanechali.

I kardinál Cesarini, v převleku za vojáka prostého,
utekl také do lesa hustého.
Svůj červený klobouk, odznak moci,
pak ztratil někde cestou, nejspíš v noci.

Jen pěchota, zadní voj,
přijala s husity boj.
Ti však, s velkou statečností svou,
hnali je cestou necestou.
„Hrr na ně!“ přitom volali,
slavně zvítězili a velkou kořist získali.

Miroslav Houška

Nezapomeňte sdílet