fakta24

aktualizováno: 28. 2. 2021

Covid-19: poměr uzdravených a zemřelých pacientů

Jedním z nejdůležitějších údajů u každé nemoci je její smrtnost. Tu vyjadřuje poměr, kolik lidí zemře z těch, kteří se nemocí nakazili. V tomto grafu vidíme, kolik lidí se uzdravilo a kolik jich zemřelo.

Do čísel zesnulých jsou zahrnuty i případy tak zvaně „s covidem“. Tedy lidé, kteří když zemřeli, měli zároveň pozitivní test na Covid-19. To ještě neznamená, že tento vir byl tím důvodem, proč zemřeli. Z aktuálně dostupných statistik ale nejsme schopni odlišit úmrtí „na covid“ a „s covidem“. Číslo je tedy souhrnem obou údajů.

V případě uzdravených pacientů zas statistika ukazuje pouze ty, kteří měli pozitivní test na Covid-19 a následně se uzdravili. Je mnoho dalších lidí, kteří virové onemocnění prodělali také, ale nebyli na testu. Tito lidé ve statistice zahrnuti nejsou.

Reálný počet lidí zemřelých na Covid-19 je tedy menší a reálný počet lidí uzdravených po Covid-19 je tedy vyšší.

Covid-19: zásah do populace v ČR

Ještě více výmluvným grafem je vyjádření, jak velké části populace se České republiky se onemocnění Covid-19 dotklo. V poměru k celkovému počtu obyvatel ČR jsme měli problém najít takové robrazení, kde by celkový počet zemřelých byl vůbec vidět.

Také o tomto grafu platí to, co o předchozám. Tedy že počty zemřelých jsou i „s covidem“ a v počtech uzdravených nejsou ti, kteří nebyli testováni.

Sami si udělajte názor, zda panika vyvolaná v souvislosti s Covid-19 odpovídá zásahu tohoto viru do naší populace.

zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Nezapomeňte sdílet