fakta24

K čemu je takový průkaz dobrý?

Nejčastěji si voličský průkaz (nebo také průkaz voliče) nechávají vystavit zodpovědní lidé, kteří chtějí volit, ale vědí, že v době voleb nebudou v místě svého bydliště. V běžném režimu totiž každý občan může volit právě jen v místě svého bydliště.

Existují ale i další důvody, proč si voličský průkaz udělat. Například když chcete podpořit konkrétního kandidáta, který kandiduje v jiném kraji a vy ho na hlasovacích lístcích ve své poštovní schránce nenajdete. Jak to funguje?

14 krajů

Letos na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V praxi to znamená, že je Česká republika rozdělena na čtrnáct krajů a v každém kraji jsou úplně jiné kandidátní listiny. Každý kandidát může kandidovat jen a pouze v jednom jediném kraji.

Jak podpořím svého favorita?

Pokud ve volbách fandíte někomu, kdo kandiduje v jiném kraji, než ve kterém máte trvalé bydliště, budete potřebovat voličský průkaz. S voličským průkazem potom ve dnech voleb zajedete do kraje, kde kandiduje váš favorit a svou volbu provedete tam. Na místě dostanete ve volební místnosti volební lístky daného kraje, vyberete lístek, na kterém je váš favorit, zakroužkujete číslo před jeho jménem a volební lístek (samozřejmě řádně vložený do volební obálky) vhodíte do hlasovací urny. Váš hlas tak dostane přesně ten kandidát, kterého jste chtěli podpořit.

Jak a kde získám průkaz voliče?

Citujeme z webu Ministerstva vnitra České republiky:

Žádost lze podat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Jak požádat?

Jsou dvě možnosti. Můžete na úřad zajít osobně, nebo můžete požádat písemně. Ale pozor! Pro oba způsoby žádosti existují lhůty, do kdy je potřeba stihnout žádost podat. Pak už to nejde.

Žádám OSOBNĚ

Zajděte si na svůj úřad v místě svého trvaleho bydliště a na místě vše domluvte s příslušným úředníkem. Sebou budete potřebovat občanský průkaz.

Lhůta pro podání osobní žádosti je do 6. října 2021 do 16:00 hodin.

OSOBNĚ (zbývá)

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Žádám PÍSEMNĚ

Žádost můžete poslat doporučenou poštou nebo datovou schránkou. V případě doporučeného dopisu je nutné, aby byl váš podpis na žádosti úředně ověřen.

Lhůta pro podání písemné žádosti je do 1. října 2021.

PÍSEMNĚ (zbývá)

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Voličský průkaz

Výsledkem by mělo být získání voličského průkazu a tím možnost volit v libovolném kraji České republiky. Pokud máte svého favorita v jiném kraji, rozhodně zvažte jeho podporu. Vystoupit ze zóny svého pohodlí a jít se utkat do voleb chce odvahu. Vyjádření podpory formou preferenčního hlasu je to nejmenší poděkování, které těmto odvážným lidem můžeme udělat.

(vzor průkazu voliče, v praxi může vypadat i jinak)

Co když si to rozmyslím?

Pokud si necháte vystavit voličský průkaz, ale nakonec si cestování rozmyslíte, ničemu to nevadí. Můžete volit i ve svém standardním obvodu, kde volíte běžně. Mate-li už ale vystaven voličský průkaz, musíte ho předložit volební komisi ve volební místnosti, a to i v případě, že budete volit v tom „svém“ volebním okrsku.

Nezapomeňte sdílet