fakta24

Občané Československa!

Je smutné, jak lide rychle zapomínají, co musela naše krásná zem vytrpět a kolik prolité krve stála svoboda.

Válka je zlá a neměla by být!
Válku chtějí politici, ne obyčejní lidé!

Proto jsem se rozhodl uctít památku všech, kdo bojoval a hájil naši vlast a svobodu. Uvědomte si, díky komu tu můžeme žít a vychovávat děti. Uvědomte si, díky komu a kdo nás zatahuje do bratro‑vražedné války. Proto chci uctít památku všech, kdo bojoval.

Sejdeme se 1. 5. 2022 ve 12:12 v Přerově u horního Kauflandu. Součástí bude položení věnců a kytic. Uctíme památku občanů města Přerova.

Pak v Kroměříži uctíme památku Ludvika Svobody.

Potom v obci Zákřov uctíme památku občanů, které fašisti upálili.

Cestu cestu za svobodu a mír ukončíme v obci Rokytnice u Přerova, kde vypustíme holubice míru.

Nezapomínejme, že historie se opakuje.

Kdo se přidá?

Těším se na vás. Fantomas.

(Zde je odkaz na původní příspěvek na FB, kde jsou další fotky a videa…)

Nezapomeňte sdílet