fakta24

Rezoluce Rady Evropy číslo 2361 ze dne 27. ledna 2021

(vybrané části)

7. Shromáždění proto vyzývá členské státy a Evropskou unii, aby

 

7.1 s ohledem na vývoj vakcín proti Covid-19

7.1.2 zajistit, aby regulační orgány odpovědné za posuzování a povolování očkovacích látek proti Covid-19 byly nezávislé a chráněny před politickým tlakem;

7.1.5 zavést nezávislé programy náhrad za očkování, aby byla zajištěna náhrada za nepřiměřené škody a škody způsobené očkováním;

 

7.3 s ohledem na zajištění vysokého příjmu očkovacích látek:

7.3.1 zajistit, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, a aby nikdo nebyl pod politickým, sociálním nebo jiným tlakem na očkování, pokud si to nepřeje;

7.3.2 zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že nebyl očkován, z důvodu možných zdravotních rizik nebo z toho, že se očkovat nechce;

7.3.4 šířit transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín, spolupracovat s platformami sociálních médií a regulovat je, aby se zabránilo šíření dezinformací;

7.3.5 transparentně sdělovat obsah smluv s výrobci očkovacích látek a zveřejňovat je pro parlamentní a veřejnou kontrolu;

 

7.4 s ohledem na očkování dětí proti Covid-19:

7.4.1 zajistit rovnováhu mezi rychlým rozvojem očkování pro děti a náležitým řešením obav o bezpečnost a účinnost a zajistit úplnou bezpečnost a účinnost všech očkovacích látek, které jsou k dispozici dětem, se zaměřením na nejlepší zájmy dítěte v souladu s Úmluva OSN o právech dítěte;

 

(překlad Google; původní znění na tomto webu nebo jako PDF)

Nezapomeňte sdílet