fakta24

Soudy ruší další a další opatření, která vláda Andreje Babiše nařídila v souvislosti s bojem proti covid-19. Naposledy Nejvyšší správní soud prohlásil za nezákonné nařízení vlády o povinném nošení roušek/respirátorů všude mimo domov. Jedná se o rozsudek 10 Ao 12/2021 – 81.

Jaká je tedy aktuální situace? Co neplatí a co naopak stále musíme dodržovat? Zeptali jsme se advokáta JUDr. Norberta Naxery.

Dnes platí opatření ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, ve znění opatření č.j. MZDR 15757/2020-54/MIN/KAN, kterým bylo zrušeno nošení roušek ve školách v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji, takže pořád platí povinnost nosit respirátory
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
e) ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny stravovacích služeb,
f) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
g) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
h) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, a to včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE TO SOUD SNAD ZASE ZRUŠÍ A TI, CO DOSTANOU POKUTU, JÍ NEBUDOU MUSET ZAPLATIT, SE NEBOJTE TO NEDODRŽOVAT.

Nezapomeňte sdílet